Smartbygg

smartbygg

La oss bli deres digitale vaktmester
Animasjon-globalconnect

Produktkategorier

De siste årene har behovet for digitale løsninger i gamle og nye leilighetsbygg økt drastisk. Spesielt grunnet at alle biler i dag har en innebygget datamaskin i seg som må oppdateres uten noen som tilbyr et sted dette kan utføres. Alt fra Sentralt Driftsanlegg, el-bil ladere, biler, kameraer, adgangskontroller, telefoner og brukerne må ha tilgang til internett. Men hvordan sørger styret for at sikkerheten, oppetiden og GDPR er ivaretatt? Her behøves det en «digital vaktmester»  som kan bistå med løsninger og support.

Nettverk

Ved å sette på en skybasert brannmur sikrer vi at ikke uvedkommende får tilgang til alt som er tilkoblet nettet. Videre kan vi også levere kablet og trådløst nett til alle ønskede enheter. Vi tar oss av leveransen, drift og support.

Kameraovervåkning

Flere sameier opplever  tyverier, hærverk og uhell der det ofte blir vanskelig i etterkant å forklare hva som har skjedd. Ved å sette opp kameraovervåkning sikrer dere verdiene, skremmer bort tyvene og får ned forsikringskostnaden til gården.

Infoskjerm

Beboere mottar i dag ekstremt mye informasjon i postkassen, privat e-post og på telefonene sine. Mange sameier opplever at informasjonsflyten mot beboerne ikke når frem. Dette løser vi med en enkel løsning fra oss.

0 +
Kunder
0 +
enheter tilkoblet
0 %
fastpris
0 +
Sluttbrukere

Trenger

dere en

Digital vaktmester?

Med den gradvise digitaliseringen av kollektiv eiendomsmasse er det mange som mister kontrollen over hvem som leverer hva og hvordan alt henger sammen. Samtidig ønsker en at sikkerheten er ivaretatt og ved problemer er det en part som tar ansvar for å sørge for at ting fortsetter å fungere som de skal.

La oss være deres digitale vaktmester!

Hva vi tilbyr

Deres funksjonalitet er vårt ansvar

Totalansvaret

Vi tar ansvaret for hele tjenesten ende til ende, slik at dere kun trenger å kontakte oss ved utfordringer.

Sikkerheten

Alle tjenester levert av oss er sikret via vår skybaserte enterprise brannmur. Dere trenger ikke å bekymre dere for uvedkommende.

infrastrukturen

Deres infrastruktur er vårt ansvar, vi bistår med både arkitektur og dokumentasjon av løsningene i deres sameie.

24/7/365 support

Dere får opptil 24/7/365 support ved ønske om dette. Alt er inkludert til en fast avtalt pris der vårt kundesenter bistår dere.

Rådgivning

Vi rådgiver deres styre om helhetlige løsninger, leverandører og risikoanalyse.

Prisgaranti

Som deres totalleverandør lover vi å tilby markedets beste pris til enhver tid!

Spørsmål og svar

Dersom dere sender oss deres plantegning og en kort forklaring av hva som ønskes kan vi enkelt gi dere et tilbud uten videre tidsbruk fra dere. Vi har også laget en kalkulator så selv uten plantegning kan beregne månedspris for hlee tjenesten ferdig levert.

Hos oss er alt inkludert til en fast månedspris, slutter utstyr fra oss å fungere bytter vi det inkludert i månedsprisen. Kun ved fysisk skade på utstyr må dere ta kostnaden.

Dere er avhengige av å få flertall i en generalforsamling ihht. deres egne vedtekter for at kamerovervåkningen skal være lovlig.

Mange sameier har historisk koblet på forbrukerutstyr uten sikkerhet eller management driftsnettet sitt, utfordringen med dette er at utstyret aldri vedlikeholdes eller oppdateres. Utstyret mangler også tilstrekkelig sikkerhets funksjonalitet for å hindre uvedkommende. En er avhengig av rett kompetanse i sameiet spesielt etter nøkkel beboere med kompetansen og dokumentasjonen på hva som ble gjort har flyttet ut.