Smartbygg

kameraOvervåkning

Tjenesten

Kameraovervåkning sørger både for å forhindre tyveri og unngå hærverk, ved hjelp av skilting og kameraene velger ofte uvedkommende andre steder å utføre lovbrudd. Ved uhell i parkeringskjelleren kan også video være oppklarende i hva som har skjedd og hvem som har ansvaret. 

Når vi leverer fra oss en tjeneste tar vi alltid totalansvaret, du kan forvente at tjenesten fungerer til enhver tid og vi mottar varslinger ved utfordringer med utstyret. Samtlige enheter benytter PowerOverEthernet slik at det kun er nødvendig med internettkabler i installasjonen. Løsningen kan utvides ved behov.

 I bestillingsprosessen blir vi enige om hvilke områder som skal overvåkes der vi konkret kan garantere at kameraene vil dekke behovet. Ved å benytte vårt planleggingsverktøy for kameraovervåkningen vil dere få dokumentasjon på hvor kameraene vil utplasseres og nøyaktig hvilke deler av deres plantegning kameraene vil kunne se.

Vi er det eneste leddet du trenger å kontakte for bistand uansett om det er internettlinjen, utstyret eller rådføringen dere måtte trenge bistand med. Vi leverer med «Som en tjeneste» prinsippet der dere kun betaler en lav fast månedlig pris og vi må sørge for at alt fungerer til enhver tid uten variable kostnader.

tjenesten Inkluderer

Løsningen burde ligge i forkant av hendelser, ikke som et resultat av det

Sikre deres eiendom i dag

Løsningsdesign