Smartbygg

Selskapets historie
Visjonen

IT.no ble stiftet sent i 2020 med en klar visjon om å forenkle IT og digitalisere Norden. Målet var å klare dette med til gunstige priser og den beste kundereisen med ansatte som har langvarig erfaring fra bransjen. Vi skulle bistå både som en komplett IT-avdeling for selskaper, men også for muligheten til å bistå med enkeltprodukter hos kundene.

Gründerne i selskapet har begge langvarig erfaring fra ISP og IT bransjen der de bygget opp egne avdelinger. Det var viktig at både en tekniker og en selger begge stod på eiersiden for å ivareta produkt og service så vel som det kommersielle.

Nøkkelinfo

Utvikling

Med produkt, «go to market» strategi, visjon og gode innkjøpsavtaler lanserte vi selskapet mot det Norden i 2021. Det tok ikke lang tid til før flere anerkjente selskaper stod på partner og kundelisten. Selskapet vokste med flere dyktige ansatte. Selskapet selger i dag hovedsakelig basert på referanser og samarbeide med kun en aktiv selger, men har måttet stoppe salg ved flere for å ivareta gode kundereiser. 

Fornøyde kunder og partnere er ditt mest suksessrike salgsteam